Τοπογραφικές εργασίες

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων εντός και εκτός σχεδίου πόλεως.

Αποτυπώσεις οικοπέδων, αγροτεμαχίων, χαράξεις , οριοθετήσεις, διανομές και ολόκληρο το φάσμα των τοπογραφικών εργασιών πεδίου, είναι αντικείμενο του τεχνικού γραφείου μας. Η σύνταξη των τοπογραφικών διαγραμμάτων γίνεται με βάση το σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87 καλύπτοντας τις απαιτήσεις, είτε για έκδοση οικοδομικών αδειών, είτε για την σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων. Ακόμα, αναλαμβάνουμε τη σύνταξη διορθωτικών πράξεων εφαρμογής και πράξεων τακτοποιήσεως.