Τακτοποιήσεις – νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων

Με τον Ν.4178/2013 δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες με αυθαίρετα κτίσματα ή ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές και πολεοδομικές παραβάσεις να διατηρήσουν ή και να νομιμοποιήσουν το ακίνητό τους καταβάλλοντας ένα και μόνο πρόστιμο. Τα ακίνητα με αυθαιρεσίες που δεν θα υπαχθούν στο Ν.4178/2013, απαγορεύεται να μεταβιβαστούν, θα υπόκεινται σε πρόστιμα πολλαπλάσια του προστίμου που προβλέπεται με το νόμο αυτό και θα κρίνονται άμεσα κατεδαφιστέα.

Το γραφείο μας έχοντας μελετήσει σε βάθος τον παραπάνω νόμο, τις εγκυκλίους και τις ενημερώσεις που τον συνοδεύουν, αναλαμβάνει με πλήρη υπευθυνότητα την διεκπεραίωση της διαδικασίας ένταξης του ακινήτου σας στον Ν.4178/2013. Επισκεπτόμαστε το ακίνητο σας, κάνουμε την αναγκαία αυτοψία, συλλέγουμε όλα εκείνα τα απαραίτητα έγγραφα και σας ενημερώνουμε για το ύψος του προστίμου και την διαδικασία της ρύθμισης εντελώς δωρεάν. Κατόπιν προχωρούμε, με πλήρη συνεργασία με εσάς, στην ένταξη του ακινήτου, ενημερώνοντάς σας σε κάθε βήμα της διαδικασίας, με συνέπεια και αποτελεσματικότητα και πάντοτε στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.