Πιστοποιητικά Δ.Ε.Η.

Η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) ή Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου όπως είναι γνωστότερο, ζητείται από την Δ.Ε.Η. ώστε να ελέγχονται οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και να διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία τους. Ο έλεγχος των πιστοποιήσεων είναι στη δικαιοδοσία της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας).

 

Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει:

1) Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη
2) Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
3) Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή ΚΕΗΕ 
4) Σχέδιο μονογραμμικό του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης
5) Σχέδιο εγκατάστασης και της θέσης των διακοπτών, φωτιστικών, πριζών, πινάκων

 

Παράλληλα, πραγματοποιείται ποιοτικός έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει την έκδοση της Υ.Δ.Ε. με άμεση παράδοση κατόπιν αυτοψίας του χώρου σας και σε πολύ προσιτές τιμές. ( από 40 €)