Οικοδομικές άδειες

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την έκδοση οικοδομικών αδειών ή αδειών δόμησης.

Με την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών, που συνθέτουν τις άδειες δόμησης, εξασφαλίζουμε την έγκριση από τις αρμόδιες πολεοδομικές αρχές για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών, έργων.

Ανέγερση νέας κατασκευής (μονοκατοικίας, οικοδομής, βιομηχανικού κτιρίου, αποθήκης κ.α.), προσθήκη, επισκευή, τροποποίηση υφιστάμενης κατασκευής, αλλαγές χρήσης και γενικά ότι απαιτεί οικοδομική άδεια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.Ο.Κ. 2012, Κ.ΕΝ.Α.Κ.2010, Ευρωκώδικες), είναι αντικείμενο που διεκπεραιώνει το τεχνικό γραφείο μας.