Επιβλέψεις

Το τεχνικό γραφείο μας αναλαμβάνει πλήρως ή τμηματικά την επίβλεψη τεχνικών εργασιών ή τεχνικού έργου.

Η εφαρμογή των μελετών χρειάζεται πάντα υπευθυνότητα και εμπειρία.

Η επίβλεψη, έννοια παρεξηγημένη, αν συνδυάζει τεχνογνωσία, ευελιξία, μαζί με τη δυνατότητα σύνθεσης και προγραμματισμού , γνωρίσματα του πολιτικού μηχανικού, αποφέρει οικονομική και ποιοτική εκτέλεση των τεχνικών εργασιών και επιτυχή ολοκλήρωση του τεχνικού έργου.