Ενεργειακή επιθεώρηση – αναβάθμιση

Το γραφείο μας αναλαμβάνει με υπευθυνότητα την ενεργειακή επιθεώρηση και αναβάθμιση του ακινήτου. Σε συνεργασία με εξειδικευμένα συνεργεία με σύγχρονο εξοπλισμό προτείνουμε και υλοποιούμε επεμβάσεις στο ακίνητό σας.

 Η ενεργειακή επιθεώρηση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο εκτίμησης της ενεργειακής κατανάλωσης του ακινήτου και των δυνατοτήτων βελτίωσής του. Τα οφέλη της ενεργειακής αναβάθμισης ενός κτιρίου είναι οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά. Περιορίζονται τα λειτουργικά έξοδα και τα έξοδα συντήρησης του κτιρίου, βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των ενοίκων του, ενώ μειώνονται οι εκπομπές ρύπων, κυρίως διοξειδίου του άνθρακα, συμβάλλοντας στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Σκοπός της ενεργειακής αναβάθμισης ενός κτιρίου (πολυκατοικία, μονοκατοικία ή διαμέρισμα) είναι η πραγματοποίηση όλων εκείνων των απαραίτητων επεμβάσεων που στοχεύουν στη μείωση των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου.