Αρχιτεκτονικές μελέτες

Το τεχνικό γραφείο μας, αναλαμβάνει την εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών σας.

Οι απαιτήσεις σε χώρους, η λειτουργικότητα , η έκφρασή της προσωπικότητάς, η αίσθηση άνεσης και πληρότητας που πρέπει να χαρακτηρίζουν κάθε κατασκευή, είναι στοιχεία που διαμορφώνουν τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό-μελέτη.

Από την εσωτερική διαρρύθμιση ενός δωματίου, μέχρι τον περιβάλλοντα χώρο, ή τον εργασιακό χώρο δίνουμε ολοκληρωμένες αρχιτεκτονικές προτάσεις, με εφαρμογή των σύγχρονων μεθόδων και των νέων υλικών του βιοκλιματικού σχεδιασμού.